...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްގަހުގުރާ
ނ.
(1) ޑިންޑިން ކޮވެލި ފާޑަށް އިންނަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އެއްގަމު ދޫންޏެއް.
(2) މަޖާޒު:
މާގިނައިން ފުށްޖަހައިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މަލާމާތުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ހީވަނީ ފުށްގަހު ގުރައެއް ހެންނެވެ.
(3) ސަމައްތަރު ހެޔޮ ޗާލު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރީތިކަން ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ