...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްގަނޑު
ނ.
(1) ރޮށްޓާއި ޕާންފަދަ ތަކެތި ފިހަން މޮޑެފައި ހުންނަ ފުށް.
(2) މަޖާޒު:
ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ ޅައެއްޗެހި.
މިސާލު:
މާކަނާ ފުށްގަނޑު، ހޯގުޅާ ފުށްގަނޑު.
(3) ސަމައްތަރު ހެޔޮކުޑަ ކުދިންނަށް ލޯބިން ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ބިސްކީމިޔާ . ބިސްކޯދު . ކަމީރުކުރުން . ކާޖާ . ކީމިޔާ . ކުޅިބޯކިބާ . އަންދަރުސާ . އުއްސުން . އޮށްކީމިޔާ . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . މަސްފަތަފޮޅި . ފަންކާރޮށި . ފަތަފޮޅިޖެހުން . ފިށިގަނޑޮ . ފުށްގަނޑު . ފުފުން . ތުންބެއްދުން . ލައިބެދުން . ގުލާބުޖާން . ޒިލޭބި . ޒީނާރު . ޕާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ