...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްޖަހާމާ
ނ.
(1) މޫނުގައި ފުށްޖެހުމަށް ހަދަިއފައި ހުންނަ މާ.
(2) މަޖާޒު:
ރީތި އަންހެނުން ނުވަތަ ރީތި ފިރިހެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ