...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްޖެހިމަސް
ނ.
ތެލުލިމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަސް ތެލުލާނީ މަހުގެ ބޭރުގައި ގޮދަން ފުށް ނުވަތަ ފާރޮށި ކުނޑިލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ