...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނޑިސަޓަނި
ނ.
ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަޓަންޏެއް.
މިސަޓަނި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އަންދާފައި ހުރި ކާއްޓާއި ލޮނުމެދާއި ފިޔަޔާއި ނުވަތަ ހުތް އަނބާއި ހިކަނދި ފަތާއި އިނގުރާއި އެސޭމިރުހާއި ހިކިމަހާއި ގިތެޔޮ މިރުހާއި ލޮނާއި ޕުދީނާ ފަތެވެ.
މިއީ މި ހުރިހާ ތަކެތި އެއްކޮށް ފުނޑައިފައި ހުންނަ ސަޓަންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ