...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނޑުން
މ.
އެއްޗެއް ދައިމައްޗަށް އަޅައި، ފެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުންވާ ދިޔާ އެއްޗެއް ޖަހައި ފޮއި ހިންގައިގެން ހިމުން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހަފުނޑުން . މަދަންފުނޑުން . ފިނޑުން . ފުނޑުއްވުން . ފުނޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ