...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނޑުވުން
މ.
(1) ވަޅޯމަސްގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް އަތުން ވަކިވަކި އެތިކޮޅުތަކަކަށް ހަދައިލުން.
(2) "ފުނޑުން" މިބަސް މީހަކުލައްވައި ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރުން.
(3) ހަރުއެއްޗެއް އަތުން ކުދިކުދިކޮށް ވަކިވަކި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިހުނިވުން . ކުނޑިކުނޑިވުން . ވިދިވިދިވުން . ފުނޑުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ