...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނޑުޖެހުން
ނ.
(ރ) އިހުގައި އައުދޯނިފަހަރު ބާލާއިރު ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ކުރާކަމެއް.
މިއީ ގައިކަހާ ފާޑުގެ ފަތް ތަޅައި ހިމުންކޮށް ބަހައްޓާފައި އެފަތްގަނޑު އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ގަޔަށް ޖެހުމެވެ.
މީގެ ބަދަލުގައި ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ގަޔަށް ޖަހަނީ ކުނި ވެލާ ބިހެވެ.
މިކަންކުރަނީ ދޯނި ބާލައިގެން ރަށްވަށައި ދުއްވުމަށްފަހު އައިސް ދޯނިފަޅަށް ވަނީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ