...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަ
ނ.
(1) މީރުވަހެއްދުވާ ހުދުމަލެއް އަޅާ، ބިޔަކޮށް ހެދޭ ލަކުޑި މޮޅުގަހެއް.
(2) ފުނަގަހުގައި އަޅާ އޮށް.
(3) ރާގުގެ ހަމައިގެ އިތުރަށް ލެވޭ ދަނޑިވަޅެއް.
(4) ބަސް ބުނާއިރު، މާނަ ބަދަލުވާގޮތަށް ވައްދާ އިތުރު ބަސް ނުވަތަ އަކުރު.
މިސާލު:
ލަވަ، ފައްލަވަ، ކާރު، ބޭކާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނަމަލެ . ބާޑީފަން . ބޮއްޔާދިއުން . ކާރުދަ . ކޮތަރުކާވިނަ . އަތްފުނާ . އަތްފުނާއެޅުން . އުނިމައުލޯފިނދު . އެދުރުދަނޑިވަޅު . މަދަންފުނޑުން . މަދަން . މާނަ . މާނަބެރު . މޫނަވިޔާގި . މޫލެވިޔާއްދަ . މޫލެވިޔާގި . ފުނަ . ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން . ފުނަރަ . ފުނަބިލަތް . ފުނަބެރު . ފުނައޮށް . ފުނަވައް . ފުނަމައު . ފުނަމާ . ފުނަލަކުޑި . ފުނަލުން . ފުނާބޮލި . ފޮނަފޮށި . ދަތް . ދިއްލާރޮ . ދުށިން . ތަކޫވައް . ލައިފުޖެކެޓު . ގުންބަޅަބަކަރި . ސިނޯހުދަތުރު . ޓަފު . ޓަފުފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ