...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން
"ފުނަނުޖަހާބެރަކަށްނެށުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) (1) ފޯރިއެއްނެތް ކަމެއްގައިއުޅުން.
(2) އެއްޗެއް ނުލިބޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ