...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަބެރު
ނ.
(1) ބެރު ޖެހުމުގައި ފުނަޖަހަން ގެންގުޅޭ ޚާއްޞަ ބެރެއް.
(2) އިހުގައި ބޮޑު ދެހިތާގައި ހިތިގެދޮށުގައި ބޮޑުނާބަޖަހާއިރު ބަންޑާރައިން ނުވަތަ ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅަކު ފުނަޖައްސަވާ ބެރުކޮޅު.
(ބެރުޖައްސަވާއިރު މި ބެރުކޮޅު އޮންނާނީ ކުދިބޭކަލުން ގެ ތެރެއިން ބޭކަލެއްގެ ކަރުގައި (އެލުވާފައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ