...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނައުއެޅުން
ނ.
ދަނބުގަހާ ވައްތަރު ގަހެއް ފަތްތައް އެއައް ވުރެ ތޫރިކަން ބޮޑު ގަހެހް.
މައީ ލަކުޑީގެ ކުޅަ ރަތް ބަބުރު ކެލަޔާ ގާތް ކުރާ ކުލައަކަށްދާ، ބިޔަކޮންހެދޭ، ލަކުޑިހަރު ކިލި ހިމުން ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފުނާއެޅުން . ދިއްލާރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ