...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަވާރު
ނ.
ވާރުނެގި ޒަމާނުގައި ވިލިވިލީން ދޭވަރު.
މިވާރަށްނަގާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ރަށް މާލޫދަށާއި ކަފުއޮޑީގެ ސާމާނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑީފަން . ކާރުދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ