...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަފަތި
ނ.
(މަލިކު) ރުކުފަތިން ވިޔެފައި އޮންނަ ކުޑަ ދަބަހެއް.
(މިއީ މަލިކު މީހުން ދުފާއެއްޗެހި އަޅައިގެން ގެންގުޅޭ (އެއްޗެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ