...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަގަސް
ނ.
ބިޔަކޮށް ހެދޭ ލަކުޑި މޮލޫ ގަހެއް.
މިގަހުގައި އަޅަނީ މީރުވަސް ދުވާހުދުމަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ