...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނަޖެހުން
މ.
(1) ބެރާއި ތާރަ ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހާއިރު މާނައިގެ ތެރެއަށް ދަނޑިވަޅެއް އިތުރުކުރުން.
(2) ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބަހުގެ ކުރިއަށް އަކުރެއް ދެއަކުރެއް އިތުރުކޮށްގެން ބަސް ބަދަލުކޮށްލުން.
މިސާލު:
ކާރު، މައްކާރު، ލަވަ، ފައްލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުނަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ