...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނާ
ނ.
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ ދަތްބަރިއެއްލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ، ކަހަނބުފަތް، ޕްލާސްޓިކް، ފަދަ އެއްޗެހިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކެހުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ކަފަކަފުން . ކެހުން . އަނދުންގެށުން . އަތްފުނައުއެޅުން . އިހިފެނަ . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . ފެނެ . ފެޅުން . ފޮނެޔާ . ދަތްކުދިފުނާ . ސަޑު . ޓިއްމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ