...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނާގަނޑު
ނ.
(1) މަސްދޯނިފަހަރުގެ މުލައްގަނޑު ހާލިގަނޑު.
(2) ވަކި ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއްގެ ބޮލުގެ ހުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ