...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނި
ނ.
(1) އުސްކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް އޮއްސައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހިތަކެއް، މިސާލު:
ވެލިފުނި، ގާފުނި، ދަރުފުނި.
(2) ގިނަ.
(3) (ސ) ރާއެރީން ރުކުގެ އެތުގައި ފުރަތަމަ ލާ އުނބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑެލިޖެހުން . ބޯކެނޑިރުފިޔާ . ކުންފުނި ހެދުން . އަންބާރި . އަންބާރިއެރުވުން . އަކުންބަކުން . އުސްކުރުން . އޭޖެންސީ . ވެލިތުނބު . މުލިހި . މޫޑު . މޮޅެހި . ފުނި . ފުނިވަރު . ފުނިފުންޏަށްޖެހުން . ތަފާވަރު . ތުނބުޖެހުން . ތުނބަ . ގަސްބޮނޑި . ގުއްޕާނިއާ . ގޫފާލާ . ގެޅާކޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ