...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނިޖެހުން
ނ.
(1) އެއްޗެހިތަކެއް މައްޗަށް އުސްވާގޮތަށް މަތިމައްޗަށް އެޅުން.
(2) ތަނަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އެއްވުން.
(3) މަޖާޒު:
މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވި ގިނަވެފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑެލިޖެހުން . ތުނބުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ