...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުން
ނއ.
(1) ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ސަޠުޙަށްވުރެ އަޑިވެފައި ހުންނަވަރު ނިސްބަތުން ބޮޑު.
(2) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އެތެރެއަށް އަޑިވެފައި ހުންނަވަރު ނިސްބަތުން ބޮޑު.
މިސާލު:
ފުން ދޯންޏެއް.
ފުން ހޮހޮޅައެއް.
(3) މަޖާޒު:
ނިންޖާ ނިސްބަތްކޮށް ބުނާ ގަދަ.
މިސާލު:
ގަދަނިދި.
(ފުންނިދި) (4) ކަންކަމާއި، ޚިޔާލާއި ފިކުރުގެ އެންމެ އަޑި، އެންމެ ދުރު.
(5) މާނަ އަތުލައިގަތުން އުނދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަމައިންނެއްޓުން . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަޖަމުކުރުން . ހާ . ހިނޭޖެހުން . ހިފައިލުން . ހިފުން . ހުޓެނާބާ . ހޫޅައްޕަނިވެމެ . ހެނދު . ހެސަޔަށްހިފުން . ހެޑުކުއާޓަރު . ހޮއްޓުފައި . ހޯޅޮވާންޖެހުން . ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން . ނާރިގުފާނަ . ނިހިފުން . ނިރުދު . ނިވަނަކަލު . ނިވަން . ނެރު . ރާއުނދުން . ރާއްދެމަޑި . ރާޑަރު . ރިއްމަސް . ރޭނީސްހިފުން . ރޯ . ރޯނުދާ (ދައު) . ރޯވުން . ރޯދަމަސް . ބައިކުރުން . ބަމަ . ބަދަލަށްބަދަލުހިފުން . ބަދަލުއަތުލުން . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބާކުލި . ބިސޮޅެ . ބީއްސުން . ބުލިބުލި . ބެދި . ބޭނުން . ބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޯބޮޑުފުންނަ . ބޯތަށި . ބޯތަށިމަލާފަތް . ބޯތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ