...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންނަ
ނ.
ތިލަ ފަޅުފަޅުގައްޔާއި ވިލުވިލުގައްޔާއި ގޮނޑުދޮށް ތަކުގައި އުޅޭ މަހެއް.
މި ގިނައިން އުޅެނީ މޫދުގެ ތިލަ ހިސާބުގައި ބަނޑުޖަހައިގެންނެވެ.
މިހުންނަނީ އަޅި ކުލައިގައެވެ.
މި މަސް އާދައިގެ މަސްމަހަށްވުރެ ބޯކޮޅު ފަލަވެފައި ފަހަތުކޮޅަށް ހިމަވާނެއެވެ.
މީގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ މަސް ފުންނައާއި ވެން ފުންނައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސޮޅެ . ބޯބޮޑުފުންނަ . ކަޅުބުޅާ . ކިރުފުންނަ . ވެނުފުންނަ . ވެންފުންނަ . ވޮފަ . މަސްފުންނަ . މިނާމީހުން . ފަންސުރުމަސް . ފުންނަ . ފުންނަބޮޑުމަސް . ދޮރުފަހަވެރި . ސުންނަ . ސުންމި . ސުއްމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ