...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންނާބު
ނ.
(1) ފައިތިލައިގެ ފަހަތުކޮޅު.
(2) ބޫޓާއި ފައިވާންފަދަ ތަކެތީގެ ފަހަތުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޓެނާބާ . ނިރުދު . ކުންނާބު . އިސްބުޑު . އިޑިން . އުޑުން . އުޑުމާ . މުގޯލި . މޫޅަން . ފައިހިއްލި . ދޯވަން . ތަނބޮށި . ޓަކުންޓަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ