...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންބަސް
ނ.
(1) ފަށުވި ޢިބާރާތް.
(2) އާދައިގައި ވާހަކަދައްކާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ބަލާޣާތްތެރިކޮށް ބުނެފައި ހުންނަ ޢިބާރާތް.
މިސާލު:
(ހ) ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރުން.
(ށ) ކެއުމަށް އިންސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޑީބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ