...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންކަން
ނއނ.
(1) ތިލަކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އަޑިކަން.
(3) މަޖާޒު:
ކަންކަމާއިމެދު ކުރާ ޚިޔާލާއި ފިކުރުގެ ބޮޑުކަން.
(4) މާނަ އަތުލައިގަތުން އުނދަގޫކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިލަ . ތިލަކުރުން . ތިލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ