...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންމައިގަތުން
މ.
(1) ގަޔަށް ބާރުލައި ހުރިތާކުން ނުވަތަ އޮތްތާކުން މުޅިހަށިގަނޑު މައްޗަށް އުފުލޭގޮތަށް ޙަރަކާތްކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު އަނެކަކާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ގޮވައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑިއަޅައި ފުންމައިގަތުން . ކޮރުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ