...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންމައިގެންތެދުވުން
މ.
(1) އޮށޯވެ އޮތް މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ އިށީނުން ނުވަތަ ކޮޅަށް ތެދުވުން.
(2) އިށީނދެއިން މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ތެދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ