...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންމާކޯކިޔުން
މ.
ކުޑަކުދިންގެ ވަކި ޢުމުރެއްގައި، އެކުދިން އުފާކޮށް ދިނުމަށާއި ބައެއް ފަހަރު މަސަލަސް ކުރުމަށް، ކުއްޖާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައި ފުންމާކޯ ކިޔަމުން މީގާހެ އަތަށް ފުންމުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ