...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންމިން
ނ.
(1) އަޑިއަށް ހުންނަވަރު.
(2) އެތެރެއަށް ހުންނަވަރު.
(3) ކަމަކާމެދު، ނޫނީ އެއްޗަކާމެދު، ޢިލްމީ ރޮނގުން ދިރާސާ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަމަ . މިންބެލުން . މުޑުތު . މުޑުތުލުން . ލޯތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ