...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަންކަރަ
ނ.
ބަންގާޅުގެ ވަކި ހިސާބުގަނޑަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިހާރު އެތަނަށް ކިޔަނީ "ޖަލްނާ" އެވެ.
ހައުލާ ބުރިޖްގެ އެއްކޮޅު ގުޅިފައި އޮންނަނީ މިތަނާއެވެ.
މިއީ ބަންގްލާދޭޝްގެ ބަނދަރު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ