...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަބަހާ
ނ.
ޢަދަދެއް ފުރިހަމައަށް ގެއްލިހުސްވާ ފުރަ ޢަދަދުތައް.
މިސާލު:
53 ގެ ފުރަބަހާއަކީ 5 އާއި 7 އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރަބަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ