...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރައި
ކއ.
(ބދ.) ދަމައި.
މިސާލު.
ފުރައިވޭސާކުރުން.
(ދަމައިވޭސާކުރުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަތިފޭލި . ނަރުކޮއްޓި . ބަނޑަވަރު . ބަނޑުންލޯއަޑުކިޔުން . ބޭލާ . ބޮނބިއެޅުން . ކަނޑުވުން . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނިކެނޑުން . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކަސަބުނެގުން . ކުނާ . އަށިގަނޑު . އޫގަނޑަ . އޮޑިކަނޑައިގެންދިއުން . އޮޑިކެނޑުން . ވައުމަކުނު . ވަތްދީގަތުން . ވަތުބައިން . ވޮށި . މަރަކަށްކަމެއްވިޔަސް . މާޖެހުން . މުލުންލުހެލުން . މޮހޮރުވަޅު . ފުރައި . ފެންގަތްފުރައިން ކޮށައިލުން . ދަތުރުޞަލަވާތް . ދެބަފެނުން . ދޮޅިކަން . ތަންބޫރަ . ތަލިޔާމާރު . ތޮނގި . ތޮންގާ . ލުއްސައިލުން . ގަޓު . ގިޓާ . ސަންދޯއް . ސޯފާއެނދު . ޒުވާނުން . ޒުވާން . ޒުވާންފުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ