...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރައްސާރަ
ނ.
(1) މަލާމާތް.
(2) އާޑަ.
(3) (ބދ.) ނުފާގަތިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރައްސާރަ . ހުރައްސާރަކުރުން . އާޑަ . އާޑަކިއުން . އާޑަފުރައްސާރަކުރުން . މަލާމާތް . މަލާމާތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ