...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަމޭ
ނ.
ލޭމަދުވެ ފޮއްސިވާ ބައްޔަކަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިން ކިޔާނަމެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ލޯ، ރީނދޫވެ، ބަނޑުފުފި ފޮއްސިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަމޭ . ކަށްޑެވިބަނޑަށްވަނުން . ފުރަމެއި . ސިނގުބަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ