...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަދާނަ
ނ.
އިހުގައި ވަޒީރުންގެ ދަރަޖައިގައި ތިއްބަވާ ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުގޮވައިލުން . ވަޒީރު . ވަޒީރުން . ވަޒީރުކަން . މާފަތްކިލެގެ . ފާމުލަދޭރި . ފާމުލަދޭރިކިލެގެ . ދަހަރަދަކިލެގެ . ދޮށިމޭނާކަން . ދޮށިމޭނާކިލެގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ