...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަގަހުންބެއްދުން
މ.
ގުޅަމަތި ހިފުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް.
މިއީ ފުރަގަހުން އައިސް ކޮނޑުމައްޗަށް އަތްއެއްލާ ބެއްދުން ފަހަތުގައި ހުރި މީހާގެ މުލައްދަނޑީގައިހިފައި ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބޯމަތިން އެއްލައި ދަމައިގަތުން.
މިހެން ދަމައިގަތީމާ ފަހަތުގައި ހުރިމީހާ އައިސްޖެހޭނީ ކުރިމައްޗަށް ކޮޅަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ