...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާ
ނ.
(1) އުމުރުގެ ދައުރެއް.
މިސާލު:
ޅަފުރާ، މުސްކުޅިފުރާ.
(2) އމ.
"ފުރުން" މިބަހުގެ އަމުރު.
މިސާލު:
މިރުނބާ އަބަހަށް ފުރާށެވެ.
(3) ވކ.
"ފުރުން" މިބަހުގެ ވާކަން.
މިސާލު:
ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނާ މަހަށް ފުރައެވެ.
(4) (ބދ) ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަނާ . ހަނާވުން . ހަންޖާ . ހަރުކަށި . ހަތަރުއާރު . ހަތްއާރު . ހަލަނި . ހާސްފައި . ހިކި . ހިކުން . ހިޔާ . ހީރި . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުނިލުން . ހުންގާނު . ހުއްޓި . ހުވާސްހިނގުން . ހޭނުން . ނަރު . ނައުސަރައްކު . ނައުޒޯނގު ފަހަރު . ނަވުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަފުސު . ނަލަފިލާ . ނަގިލި . ނަގިލިލުން . ނާލު . ނާލުދަތުރު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިލަގަނޑު . ނިގާރަންލުން . ނޫކަށިފުރާ . ނެރަށްކިއުން . ނެގުން . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރަތްތިކިފާނަ . ރިވެލިކުނޑި . ރިޔާ . ރިޔާބައި . ރޫޙާނީ . ރޫޙާނީކަން . ރޫޙީ . ރޫޙު . ރޯލު . ރޯލުކުރުން . ބަނދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ