...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާނަހިއްޕެވުން
މ.
(1) މަރުގެ މަލާއިކަތާ މީހެއްގެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑާ ވަކިކުރެއްވުން.
(2) ފުރާނަ ގެންދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުގެންނެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ