...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާޅު
ނ.
ވާރެޔާ އަވިން ތަނެއް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހަދައިފައި އޮންނަ ހިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްފައި . ހިޔާ . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުއްޓި . ނަލަފިލާ . ނިލަގަނޑު . ރިވެލިކުނޑި . ބަނޑުވަސް . ބަތްފިޔަފާޅި . ބާބިލި . ބާބިލިފުރުން . ބުޅި . ބޯދަށުދަނޑި . ކަށަވަރު . ކަންރުއް . ކަމަރާ . ކުރިބޯށި . ކެހަފަތި . ކޮޅުބިތް . ކޮޅުބިތް އެޅުން . ކޯރި . ކޯރިބަނުން . ކޯރިގަނޑު . އަސް . އަސްކެނި . އަސްކެނިދަނޑި . އާސްބެއްދި . އީޓު . އެއްވަސްކުރުން . އެއްވަސްވުން . ވަހަ . ވަހަށްބަނާ . ވަހާ . ވަހުތޮނަ . ވައިވަރު . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވަސްކޮޅުތޫނުވުން . މައިފުރާޅު . މަތިގެ . މަޑި . މަޑިކަން . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މިސްކިތްފޮށި . މެދު . މޭވައްދަށަ . މޭވައްދަނޑި . ފަށިވަކަރު . ފަންކޯރިބަނުން . ފަންފުރާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ