...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާޅުބަނުން
މ.
(1) ފަންލާން ފުރާޅުހެދުން.
(2) ފަންލާންވެގެން ދަނޑިން ފުރާޅު ގެތުން.
(3) މަޖާޒު:
ކުޅިޖަހާއިރު ކުރާކަމެއް.
މިކަންކުރަނީ ހަލާދަނޑިން ފުރާޅެއްގެ ގޮތް ދައްކައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ