...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާޅުއެރުވުން
މ.
ފަނުން ހިޔާކުރާ ގޭގޭގެ ފުރާޅު ބިންމަތީގައި ބާއްވައިގެން ގެތުމަށްފަހު އެފުރާޅު ފަންލާފައި ނުވަތަ ނުލާ ގޭގެމައްޗަށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ