...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާލުން
މ.
(1) ކަންވާރަކަށް އެއްޗެއް އަޅަމުންގޮސް ތުނބާހަމަކުރުން.
(2) ތަނަކަށް އެއްޗެހި ވައްދަމުން ގޮސް އިތުރު އެއްޗެއް ނުވެއްދޭވަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިސްޖެހެންދެންކެއުން . ވަށްޓެއްގައި ކަނޑޫޖަހާފައި ހުރިހެން . މޫޑުވުން . ސިކާރަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ