...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިބާރުވުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް ތަކެތި އެޅެންހުރި އެންމެ ގިނައެއްކޮށް، ތަކެތި އެޅުމުން އެވާގޮތްވުން.
(2) ތަނެއްގައި ޖާގައޮތް އެންމެ ބޮޑުމިންވަރަކަށް ނުވަތަ އެއްޗެހި ވެއްދުމުން، ނުވަތަ ވަނުމުން އެވާގޮތްވުން.
(3) އުޅަނދަކަށް މީހުންނާއި ތަކެތި އެރުވެންއޮތް އެންމެ ގިނައެއްކޮށް އެރުވުމުން އެވާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ