...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިއެރުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެހިތަކެއް އެޅިގެން ފުރިގެން އިތުރުވުން.
(2) މަޖާޒު:
ނޭވާ ހައްޓަށް ނުފެތިގެންވާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ