...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިފައިހުރި ބަނޑިޔަލެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ
"ފުރިފައިހުރި ބަނޑިޔަލެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއް ނާޅާނެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރިފައިހުރި ބަނޑިޔަލެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ