...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ
"ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ސާބިތު ހިތެއްގެ ވެރިޔަކު، މީހަކު ބުނާހާ ބަހަކަށް، ނުވަތަ މީހަކު ކުރާހާ ކަމަކަށް، ނުހެއްލޭނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ