...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރުވައިލުން
މ.
(1) ދަތުރު އެރެހެއްޓުން.
(2) ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާމީހާ އެތަނަކަށް ދެވޭނެމަގު ތަނަސްކޮށްދީ ދަތުރަށް ފަށްޓުވައި ދިނުން.
(3) ދަތުރު ކުރަން އުޅޭ އުޅަނދުގެ ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖައްސުވައިދީ ދަތުރު ފައްޓުވައި ދިނުން.
(4) ބޮނބި އޮޑިއާއި ކަނދުދޯންޏާއި ބޮނބިގަނޑެއް ފަދައެއްޗެއް އޮޔާއި ވަޔަށް ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުރާބު ފުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ