...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރުޞަތު
ނ.
(1) ދަނޑިވަޅު.
(2) ހިނދުކޮޅު.
(3) ތަންވަޅު.
(4) ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ބޭސް އަޅާނީ އައްސިމަތީގައެވެ. . މާރުކޭޓު . މުހުލަތު . ފެލޯޝިޕް . ދަނޑިވަޅު . ދަނޑިވަޅު ބެލުން . ތަންވަޅު . ތަންވަޅުހޯދުން . ތަންވަޅުވުން . ތަންވަޅުލިބުން . ޓޮސްކުރުން . ޕެނެލްޓީ . ޖާގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ