...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރެންޗުލެދަރު
ނ.
(1) ޖިމާޢުވާއިރު، ފިރިހެނާގެ މަނި، އަންހެނާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ޒަކަރަށް ލައްވާހަން.
(2) ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ