...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރެއްދެލަވަ
ނ.
ހިންދުސްތާނު ލަވައެކޭ ހީވާގޮތަށް އިހުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންބެރު . ކެމުޓާލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ